Ακαδημαϊκό Περιβάλλον

/Ακαδημαϊκό Περιβάλλον
Ακαδημαϊκό Περιβάλλον 2017-01-02T22:10:50+00:00

Ακαδημαϊκό Περιβάλλον & Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διευκολύνει τη φοίτηση και τη ζωή των φοιτητών, αλλά και τη σταδιοδρομία των αποφοίτων του, παρέχοντάς τους υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως η Βιβλιοθήκη, το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων, το Συμβουλευτικό Κέντρο, το Γραφείο Αθλητισμού, το Γραφείο Διασύνδεσης, αλλά και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η Ηλεκτρονική Γραμματεία και η Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Επιπλέον, το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει φοιτητές του 3ου εξαμήνου τη δυνατότητα προαιρετικής πρακτικής άσκησης σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus +.