Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση 2017-01-02T22:10:49+00:00

Πρόγραμμα Προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης των φοιτητών του σε μεγάλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (ισχύουν κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων) στην Ελλάδα και την ΕΕ (μέσω Erasmus +).

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Συνεργαζόμενες Εταιρείες