Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

//Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 2017-01-02T23:30:00+00:00

Κάνουμε Τη Ζωή Των Φοιτητών Μας Ευκολότερη

Κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της φοίτησης στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των φοιτητών και αποφοίτων του.

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Αποστολή της είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας. Η συλλογή της απαρτίζεται βιβλία, έντυπα περιοδικά, εκδόσεις ιδιωτικών και δημοσίων οργανισμών, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό, cd-rom και dvd.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης για την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μέσω των συστημάτων αυτών παρέχεται πρόσβαση σε ανακοινώσεις, σημειώσεις, εργασίες και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας

Μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που καλύπτει τα σπουδαστικά θέματα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, τους διδάσκοντες, τα προτεινόμενα συγγράμματα, καθώς και τις ανακοινώσεις που εκδίδει η Γραμματεία και οι διδάσκοντες, να ενημερώνονται για τη βαθμολογία στα μαθήματα που έχουν εξεταστεί, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξαμήνου

  • να λαμβάνουν άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις φοίτησης
  • να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών
  • H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω του προσωπικού λογαριασμού κάθε φοιτητή.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας

Μέσω του κέντρου Διαχείρισης Δικτύων οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω παγκόσμιου ιστού (webmail), την υπηρεσία VPN (παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες διαθέσιμες αποκλειστικά μέσω του δικτύου του ιδρύματος, όπως χρήση των συνδρομών της βιβλιοθήκης για πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και άρθρα), κτλ.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας

Βασική του επιδίωξη είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Παρέχει προς τους φοιτητές / αποφοίτους πληροφόρηση, συμβουλευτική καθοδήγηση και ενεργή υποστήριξη στην προετοιμασία και εύρεση απασχόλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στην επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών και στα πρώτα βήματα επιχειρησιακής δράσης.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας

Λειτουργεί ως ένας χώρος συνάντησης, υποστήριξης, επικοινωνίας και παρέμβασης. Αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές, διαπραγματεύεται θέματα που είναι σημαντικά για όλους και αφορούν σε:

  • Ενεργητική μάθηση
  • Επιτυχή προσαρμογή σε νέες ανάγκες και απαιτήσεις
  • Κοινωνική επιδεξιότητα, σχέσεις και οικογένεια
  • Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων
  • Πρόληψη και Υγεία
  • Τρόπους δημιουργικής έκφρασης και ψυχαγωγίας
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για επιτυχημένη πορεία

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας

Η φιλοσοφία του προγράμματος Αθλητισμού που εφαρμόζεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς βασίζεται στην ενιαία έκφραση των τριών διαστάσεων του ανθρώπου: το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα, τις οποίες προσπαθεί να συνδυάσει και να αναδείξει.

Σκοπός των αθλητικών δραστηριοτήτων είναι να:
1. καλλιεργήσει αθλητικό χαρακτήρα και αθλητική συνείδηση στους συμμετέχοντες
2. αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο τους
3. προσφέρει ψυχαγωγία

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της υπηρεσίας