Το Πανεπιστήμιο & Το Τμήμα

//Το Πανεπιστήμιο & Το Τμήμα
Το Πανεπιστήμιο & Το Τμήμα 2017-01-02T22:10:49+00:00

Λίγα λόγια για την ιστορία του Πανεπιστημίου μας

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, που σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιριών της Ελλάδας έβαλαν ως βάσεις την οικονομική, νομική και τεχνική παιδεία των στελεχών της βιομηχανίας.

  • Το 1945 μετονομάσθηκε σε Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών και σκοπός της ορίσθηκε η συστηματική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση διοικητικών στελεχών.
  • Το 1949 ολοκληρώθηκε η οργάνωση της.
  • Τo 1958 η Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών μετονομάσθηκε σε Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή και ορίσθηκε έδρα της ο Πειραιάς. Η φοίτηση είναι τετραετής και τα πτυχία που χορηγούνται είναι ισότιμα των άλλων ΑΕΙ.
  • Από το 1966 η σχολή λειτούργησε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ).
  • Από το ακαδημαϊκό έτος 1971-1972 οι σπουδές στη Σχολή διαχωρίστηκαν από το δεύτερο έτος σε σπουδές Οικονομικών Επιστημών και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
  • Από το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978 λειτούργησε το Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
  • Το 1982 η Σχολή λειτούργησε αρχικά ως μονοτμηματικό ΑΕΙ, αλλά το 1984 οργανώθηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει τρία τμήματα, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
  • Τον Ιούνιο του 1989 η Σχολή μετονομάσθηκε σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς και από τότε προστέθηκαν ακόμα έξι τμήματα, αποτελώντας ένα Πανεπιστήμιο με εννέα προπτυχιακά τμήματα.

Η Τοποθεσία Μας

Βρισκόμαστε στο κέντρο του Πειραιά

Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς
Τηλ. Κέντρο: 210 4142000, FAX: 210 4142328

Web: www.unipi.gr

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στόχος του Τμήματος είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη διοίκηση επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Παρακολουθώντας τη δυναμική των εξελίξεων στην οικονομία και την τεχνολογία και διατηρώντας την αναγκαία ευελιξία, το Τμήμα απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να αναδειχθούν σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ικανά για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια του γενικότερου αυτού στόχου, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στηρίζεται σε ένα σύστημα γνώσεων και μεθόδων, που προάγει επιστημονικά τους φοιτητές, τους εξοικειώνει με τη ζωή και τη δράση των επιχειρήσεων και διευρύνει τους επαγγελματικούς τους προσανατολισμούς.

Web: www.ode.unipi.gr

Φωτογραφίες του Πανεπιστημίου Πειραιώς