Έμμισθη Πρακτική Άσκηση στην ΕΚΤ

//Έμμισθη Πρακτική Άσκηση στην ΕΚΤ

Έμμισθη Πρακτική Άσκηση στην ΕΚΤ

Η εν λόγω πρακτική άσκηση είναι συνολικής διάρκειας ενός έτους και θα πραγματοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς και σε άλλες Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες της Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες καλείσθε να επισκεφτείτε το παρακάτω link της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

2018-02-08T18:21:50+00:00 8 Φεβρουάριος, 2018|Τελευταία Νέα|