Το Πρόγραμμα

/Το Πρόγραμμα
Το Πρόγραμμα 2017-01-02T22:10:49+00:00

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ-ΔΕ)

Το Πρόγραμμα, το οποίο διαρκεί τρία (3) εξάμηνα, απευθύνεται σε Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης και παρέχει σύγχρονες γνώσεις υψηλής στάθμης, αρχών και μεθόδων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο