Κόστος Φοίτησης – Υποτροφίες

//Κόστος Φοίτησης – Υποτροφίες
Κόστος Φοίτησης – Υποτροφίες 2015-06-04T14:41:53+00:00

Το κόστος φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ορίζεται στο ποσό των 2300 Ευρώ / εξάμηνο και προκαταβάλλεται στον ειδικό λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Το πρόγραμμα παρέχει υποτροφία στο 1ο και στο 2ο εξάμηνο με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση (δεν δικαιούνται υποτροφία όσοι ήδη λαμβάνουν από άλλη πηγή για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών).