Μαθήματα

Μαθήματα 2017-01-02T23:18:50+00:00

Κατεύθυνση: Οργάνωση & Διοίκηση

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Μεθοδολογία Έρευνας
Στατιστική και Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων
Μαθήματα Κορμού Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Επιχειρηματική Οικονομική 5
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 4,5
Ποσοτικές Μέθοδοι Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων 5
Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών 4,5
Διοίκηση Μάρκετινγκ 5
Μάθημα Επιλογής 1 3
Μάθημα Επιλογής 2 3
Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30
Μαθήματα Κορμού Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων & Οικονομοτεχνικών Μελετών 4,5
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & Οργανωσιακή Συμπεριφορά 5
Διοικητικά Εργαλεία Υποστήριξης Αποφάσεων 5
Πληροφοριακά Συστήματα για Λήψη Αποφάσεων 4,5
Διοικητική Λογιστική 5
Μάθημα Επιλογής 1 3
Μάθημα Επιλογής 2 3
Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30
Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Στρατηγικό Μάνατζμεντ 4,5
Ένα (1) Μάθημα Επιλογής 3
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 22,5
Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30
Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης 3
Εταιρική Διακυβέρνηση και Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων 3
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 3
Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος 3
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας 3
Επιχειρηματικές Προβλέψεις 3
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 3
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επιχειρηματική Δραστηριότητα 3
Eπιχειρηματική Ευφυΐα (ΒΙ) / Επιχειρηματική Αναλυτική (ΒΑ) 3
Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής 3
Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων 3
Έρευνα Μάρκετινγκ 3
Συμπεριφορά Καταναλωτή 3
Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων 3
Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων 3
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3
Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις 3
Διαχείριση Πλούτου 3
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής 3
Επιχειρηματικότητα και Ηγεσία 3
Ειδικά Θέματα Κοστολόγησης 3
Αποφάσεις Επενδύσεων 3
Διοίκηση Προϊόντος 3
Διεθνές Μάρκετινγκ 3
Συστήματα Εφοδιαστικής 3

Κατεύθυνση: Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Μεθοδολογία Έρευνας
Στατιστική και Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων
Μαθήματα Κορμού Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Επιχειρηματική Οικονομική 5
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 4,5
Ποσοτικές Μέθοδοι Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων 5
Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών 4,5
Διοίκηση Μάρκετινγκ 5
Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής 3
Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων 3
Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30
Μαθήματα Κορμού Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων & Οικονομοτεχνικών Μελετών 4,5
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & Οργανωσιακή Συμπεριφορά 5
Διοικητικά Εργαλεία Υποστήριξης Αποφάσεων 5
Πληροφοριακά Συστήματα για Λήψη Αποφάσεων 4,5
Διοικητική Λογιστική 5
Ειδικά Θέματα Κοστολόγησης 3
Αποφάσεις Επενδύσεων 3
Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30
Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Στρατηγικό Μάνατζμεντ 4,5
Ένα (1) Μάθημα Επιλογής 3
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 22,5
Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30
Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης 3
Εταιρική Διακυβέρνηση και Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων 3
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 3
Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος 3
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας 3
Επιχειρηματικές Προβλέψεις 3
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 3
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επιχειρηματική Δραστηριότητα 3
Eπιχειρηματική Ευφυΐα (ΒΙ) / Επιχειρηματική Αναλυτική (ΒΑ) 3

Κατεύθυνση: Μάρκετινγκ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Μεθοδολογία Έρευνας
Στατιστική και Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων
Μαθήματα Κορμού Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Επιχειρηματική Οικονομική 5
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 4,5
Ποσοτικές Μέθοδοι Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων 5
Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών 4,5
Διοίκηση Μάρκετινγκ 5
Έρευνα Μάρκετινγκ 3
Συμπεριφορά Καταναλωτή 3
Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30
Μαθήματα Κορμού Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων & Οικονομοτεχνικών Μελετών 4,5
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & Οργανωσιακή Συμπεριφορά 5
Διοικητικά Εργαλεία Υποστήριξης Αποφάσεων 5
Πληροφοριακά Συστήματα για Λήψη Αποφάσεων 4,5
Διοικητική Λογιστική 5
Διοίκηση Προϊόντος 3
Διεθνές Μάρκετινγκ 3
Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30
Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Στρατηγικό Μάνατζμεντ 4,5
Ένα (1) Μάθημα Επιλογής 3
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 22,5
Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30
Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης 3
Εταιρική Διακυβέρνηση και Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων 3
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 3
Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος 3
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας 3
Επιχειρηματικές Προβλέψεις 3
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 3
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επιχειρηματική Δραστηριότητα 3
Eπιχειρηματική Ευφυΐα (ΒΙ) / Επιχειρηματική Αναλυτική (ΒΑ) 3