Περιγραφή & Δομή

//Περιγραφή & Δομή
Περιγραφή & Δομή 2017-01-02T22:16:31+00:00

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ-ΔΕ)

Παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης, αρχών και μεθόδων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο για τη μόρφωση και ανάπτυξη ικανών στελεχών διοίκησης.

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Διάρκεια Σπουδών

Το πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) εξάμηνα, αρχίζει τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, τα μαθήματα διδάσκονται καθημερινά, συνήθως τις απογευματινές ώρες και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική.

Στόχοι του ΠΜΣ

 • Παροχή σύγχρονης και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας
 • Υποστήριξη και ανάπτυξη της έρευνας, σε εμπειρικό και θεωρητικό επίπεδο
 • Στενή σύνδεση του προγράμματος με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, των οργανισμών, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα
 • Δημιουργία μιας οργανωτικής υποδομής, που να ενισχύει τη συνεργασία με αντίστοιχα ΠΜΣ του εξωτερικού
 • Στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων
 • Προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη των ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
 • Κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και τους δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις
 • Παροχή των ουσιαστικών αλλά και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο

Στατιστικά Στοιχεία «Σύνθεσης & Χαρακτηριστικών Τάξης» 2007-2015


Μέγεθος Τάξης: 30 - 35 άτομα
Βαθμός Πτυχίου: Μ.Ο. 7
Βαθμός GMAT: 550 - 750

Θετικές επιστήμες 18%
Κοινωνικές επιστήμες 15%
Οικονομικές επιστήμες 55%
Τεχνολογικές επιστήμες 12%

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις κατευθύνσεις:

 • Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομική / Λογιστική

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτούνται 16 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Στο πρόγραμμα προσφέρονται μαθήματα (προκαταρκτικά, υποχρεωτικά (κορμού) και ελεύθερης επιλογής). Το πρόγραμμα μαθημάτων πρώτου και δευτέρου εξαμήνου χωρίζεται σε δύο δίμηνα. Στο πρώτο δίμηνο διδάσκονται υποχρεωτικά μαθήματα (κορμού) και στο δεύτερο δίμηνο μαθήματα επιλογής.

Στο 1ο και 2ο εξάμηνο πραγματοποιούνται επισκέψεις σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, συνέδρια και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες η συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική.

Στο τρίτο εξάμηνο διδάσκονται δύο μαθήματα και εκπονείται η διπλωματική εργασία.

1ο Εξάμηνο (30 ECTS)

1. Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ
2. Χρηματοοικονομική Λογιστική
3. Μεθοδολογία Έρευνας
4. Στατιστική και Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων
1. Επιχειρηματική Οικονομική
2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
3. Ποσοτικές Μέθοδοι Λήψης Διοικητικών Αποφάσεων
4. Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών
5. Διοίκηση Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ

 1. Έρευνα Μάρκετινγκ
 2. Συμπεριφορά Καταναλωτή

Χρηματοοικονομική / Λογιστική

 1. Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής
 2. Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση

 1. Μάθημα Επιλογής
 2. Μάθημα Επιλογής

2ο Εξάμηνο (30 ECTS)

 1. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων & Οικονομοτεχνικών Μελετών
 2. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 3. Διοικητικά Εργαλεία Υποστήριξης Αποφάσεων
 4. Πληροφοριακά Συστήματα για Λήψη Αποφάσεων
 5. Διοικητική Λογιστική

Μάρκετινγκ

 1. Διοίκηση Προϊόντος
 2. Διεθνές Μάρκετινγκ

Χρηματοοικονομική / Λογιστική

 1. Ειδικά Θέματα Κοστολόγησης
 2. Αποφάσεις Επενδύσεων

Οργάνωση & Διοίκηση

 1. Μάθημα Επιλογής
 2. Μάθημα Επιλογής

3ο Εξάμηνο (30 ECTS)

1. Στρατηγικό Μάνατζμεντ
2. Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής

 • Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης
 • Εταιρική Διακυβέρνηση και Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων
 • Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος
 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
 • Διαχείριση Τεχνολογίας & Καινοτομίας
 • Επιχειρηματικές Προβλέψεις
 • Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επιχειρηματική Δραστηριότητα
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα (ΒΙ) και Επιχειρηματική Ανάλυση (ΒΑ)
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
 • Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
 • Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις
 • Διαχείριση Πλούτου
 • Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
 • ​Συστήματα Εφοδιαστικής
 • Επιχειρηματικότητα και Ηγεσία