Αξιολόγηση

Αξιολόγηση 2015-03-25T22:21:11+00:00

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει αξιολογηθεί από την Αρχή Διασφάλισης για την Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η έκθεση αξιολόγησης είναι διαθέσιμη εδώ.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά αξιολογούν αυτό και τον διδάσκοντα, με βάση προβλεπόμενο έντυπο/ ερωτηματολόγιο (Α.ΔΙ.Π) που συμπληρώνουν ανωνύμως.